Java vai PHP?

Sekä Java että PHP ovat suosittuja ohjelmointikieliä erityisesti web-ympäristössä. Perinteisesti ajatellaan, että Javaa käytetään suurissa ja PHP:tä pienissä ympäristöissä. Usein näin onkin mutta mitkä ovat Javan ja toisaalta PHP:n hyvät puolet?

Java on aluperin kehitetty laiteriippumattomaksi oliopohjaiseksi kieliksi. PHP on taas lähtökohtaisesti skriptauskieli - eli ei suinkaan varsinainen ohjelmointikieli. Nämä lähtökohdat näkyvät edelleen varsin voimakkaina, jos asiaa kysytään Java -ohjelmoijalta. Java on ammattilaisen ja PHP amatöörin valinta.

PHP on kehittynyt alun scriptauskielestä sekä olio- että proseduraalista ohjelmointia tukevaksi monipuoliseksi ohjelmointikieleksi. PHP:tä ei myöskään tarvitse erikseen kääntää. Uudelle ohjelmoijalle PHP onkin ehkä helpompi omaksua ja markkinoilla on runsaammin saatavilla web-palvelimia PHP:n kuin Java -käyttöön. Php:n kirjastot tarjoavat tuen useimpien sivustojen tarpeisiin ja tarvittaessa siihen voidaan kääntää mukaan lisäosia. PHP:ssä on kuitenkin puutteensa.  Esimerkiksi siitä puuttuu muuttujien tyypit. Aluksi se voi näyttää nopeuttavan ohjelmointia mutta vähänkin suuremmissa projekteissa siitä tulee helposti ongelma. Php on siis helppo valinta erityisesti rajallisen kokoisiin sivustoihin.

Javan ehdottomasti hyviä puolia ovat laajat ja monipuoliset rajapinnat, standardoitu arkkitehtuuri, säikeet, synkronointi ja laiteriippumattomuus. Usein koodia ei tehdä pelkästään web-ympäristöön, vaan samaa logiikkaa on tarvetta hyödyntää muissa ympäristöissä. Javan kanssa tämä on helppoa. Hyvin strukturoituna kielenä, Java-ohjelmakoodista tulee käytännössä selkeämpää kuin PHP:llä tehdystä ohjelmasta. Se puolestaan laskee ohjelman elinkaarikustannuksia.

PHP:ssä oli pitkään ongelmana kunnollisen kehitysympäristön puuttuminen. Ohjelmakoodia oli pakko tehdä pelkällä tekstieditorilla, joka on hidasta ja hankalaa. Java-ympäristöön on puolestaan alusta asti ollut saatavilla hyviä kehitysympäristöjä, kuten Netbeans ja Eclipse. Tämä ongelma on lähes tulkoon poistunut. Nykyään edellä mainittuihin kehitystyökaluihin on liitettävissä päteviä PHP -ohjelmointiin tarkoitettuja lisäosia.

Java vai PHP - riippuu tapauksesta. Ohjelmointitiimin kokemus, aiemmin käytetyt tekniikat ja näkemys siitä miten ja missä ohjelmistoa käytetään tulevaisuudessa antavat viitteen valinnasta. Joka tapauksessa, tänä päivänä sekä Java että PHP ovat ammattilaisen valintoja. Kummallakin saa tehtyä tehokkaasti nettiä!

Oli valittu kieli sitten Java, PHP tai jokin muu, on ohjelmoijan aina syytä pitää mielessä kunnolliset suunnittelumallit, koodin luettavuus ja tehokkuus sekä tietysti tietoturva-asiat. Yleisesti ottaen ohjelmisto kannattaa suunnitella 3-kerros periaatteella, jolloin käyttöliittymä, ohjelman logiikka ja tiedon varastointi ovat omia kokonaisuuksiaan. Se tekee koodista selkeämpää, parantaa uudelleenkäytettävyyttä ja mahdollistaa tarvittaessa eri kerroksien korvaamisen. Työ on myös helpompi jakaa ohjelmointitiimin kesken.