Mitä ovat portaalit?

Portaali on web-sivusto, jonka kautta on tarkoitus päästä kätevästi suunnistamaan käyttäjää kiinnostaville sivuille; julkisen rakennuksen koristeltu pääovi tai portti. Esimerkiksi Suomen julkisen hallinnon palveluiden yhteinen portaali on Suomi.fi. Suomen kielen lautakunnan suosittama vastine portaali-sanalle on "palveluportti".

Portaalia voidaan yleisesti pitää web-sivustona, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjiään suunnistamaan kiinnostaville sivuille. Suomen kielen lautakunnan suosittelema vastine portaali-sanalle on "palveluportti". Portaali on kuitenkin huomattavan paljon laajempi käsite kuin pelkkä sisääntuloväylä. Monesti portaalin tarkoituksena on, että käyttäjät pääsevät vaikuttamaan sisältöön tai jopa että he tuottavat koko sisällön itse. Joka tapauksessa portaalista löytyy käyttäjiä kiinnostavaa tietoa, tai ainakin tieto siitä, mistä hakea käyttäjiä kiinnostavaa tietoa.

Mihin portaaleja voi käyttää?

  • Wikit: Sisäisen tiedon jakaminen, tietosanakirja, ohjesivut, ..
  • Blogit: Tarinoita yrityksen töistä, palautetta kommenttien kautta, ...
  • Keskustelupalstat: ajatuksia yrityksen kehittämiseen, yhteisprojektien suunnittelua, aivoriihiä, ...
  • Sisäiset kalenterit: Yhteispalaverien sopiminen, ....
  • Tiedostojen jako: Tietojen keskitetty hallinta, ...
  • Intra-/extranet: projektikohtaisten tietojen jakaminen yrityksen sisällä tai asiakkaalle
  • Mihin te haluatte käyttää portaalianne? Ota yhteyttä, tehdään yhdessä sopiva ratkaisu!

Julkinen/avoin portaali

Portaalien käyttöön ei ole yhtä ainoata tapaa, vaan käyttötarkoituksia on lähes yhtä monta kuin on portaalejakin. Perusajatuksena voi kuitenkin pitää tietojen keskitettyä jakamista, oli sitten kyse 10.000 käyttäjän ympäristöstä tai pienyrityksen sisäisestä tiedonjakoratkaisusta.

Yksityiset portaalit

Yksityisten portaalien pääasiallinen tehtävä on tiedon jakaminen asianosaisille. Tälläistä tietoa voi olla esimerkiksi yrityksen sisäisen tiedon jakaminen yrityksen työntekijöiden kesken.

Miksi valita portaali?

Sivuston tarkoitus vaikuttaa suuresti siihen, minkälainen ratkaisu valitaan yrityksen tai yhteisön sivuston toteutukseksi. Sivustouudistusta suunnitellessa on hyödyllistä miettiä onko tarkoituksena esimerkiksi saada lisää kauppaa, rekisteröityneitä asiakkaita, palvella paremmin eri kohderyhmiä tai vain uudistaa sivusto uuden yritysilmeen mukaiseksi.